COLOSTRUM – ZDROJ ŽIVOTA


Tele-2

 Colostrum se tvoří u všech savců. Začíná se v těle matky tvořit již ve čtvrtém týdnu těhotenství. Jeho bezprostřední úloha po porodu spočívá ve vytvoření příznivých podmínek pro nově narozeného tvora, ocitnuvšího se v novém prostředí, tak, aby byl chráněn před nemocemi a aby mu byla dána síla do začátků jeho života.

Aby byl zajištěn tento dokonalý start, je Colostrum po miliony let trvajícím vývoji vybaveno pozoruhodnými schopnostmi. Žádný inteligentní inženýr ani vědec, doposud nedokázal něco srovnatelného vytvořit. Colostrum má vysoký obsah stopových prvků, uhlohydrátů a minerálů. V Colostru se mimo jiné nachází vysoce účinné aminokyseliny a makromolekulámí bílkovinné sloučeniny, růstové faktory a imunoglobuliny, které novorozence chrání proti choroboplodným zárodkům, bakteriím, virům a plísním.

Jedinečnost Colostra si můžeme představit na imunoglobulinech. Jedná se o imunitní složky, které jsou pro ochranu před infekcí pro novorozence naprosto nezbytné. Organismus novorozence totiž není sám dostatečně schopný ze svého vlastního prostředí tvořit protilátky proti mikrobiálním nákazám, protože v matčině těle bylo děťátko chráněno imunitním systémem matky. A nyní si musí rozvinout vlastní. A k tomu potřebuje zpočátku pomoc. Z Colostra.

Je to logické: Colostrum daruje život. Colostrum je iniciátorem látkové výměny. Díky Colostru rosteme a prospíváme. Stará se o to, abychom se dobře cítili. A skrývá v sobě velkou energii.

 

Historie Colostra


  800px-gaul_soldiers_normal
   

Colostrum existuje stejně dlouho, jako existují matky a děti. A to jak v živočišném světě, tak v souvislosti s lidským životem. Colostrum se po tisíciletí přizpůsobuje aktuálním životním podmínkám. Není vůbec jasné, zda je to jen instinkt nebo skutečná schopnost vlastní účinnosti. V každém případě bylo Colostrum již od počátku lidstva stejně ceněno u všech starých vyšších kultur a středověkých civilizací. A to přesto, že na sebe vzájemně nenavazovaly.

O příznivém účinku Colostra vypovídají více než tisíc let staré indické příběhy a chrámové fresky.

Také ve starém Egyptě uměli ocenit zdraví prospěšné vlastnosti Colostra. Colostrum bylo vždy velmi vzácné, bylo uchováváno ve zlatých nádobách, k dispozici pouze faraónům a jejich významným duchovním.

Atleti v antickém Řecku požívali Colostrum jako spolehlivý doplněk výživy. Při vyčerpání svých sil se s pomocí Colostra rychleji zregenerovali. Ostatně olympionici té doby byli prvními, kteří používali Colostrum jako naprosto přirozený dopingový prostředek. 

Keltští a germánští kněží znalí rovněž účinná tajemství přírody a podávali svým bojovníkům Colostrum, aby jim dodali sil a odolnosti.

Inkové Colostrum považovali za boží dar. Králové slunce dostávali Colostrum od lam a buvolů. Colostrum zde platilo za účinný prostředek výživy pro dosažení vysokého věku, což tehdy nebylo úplně běžné.

Ve 20. a 30. letech dvacátého století, tedy v době, kdy byly infekční nemoci v Evropě nejčastější příčinou úmrtí, zaplavily svět revoluční objevy medicíny a farmacie a zatlačily vše ostatní do pozadí.

Vzhledem k mnoha nesporně geniálním lékařským milníkům výzkumu upadly přírodní léčivé prostředky a tím i Colostrum v zapomenutí. Velkého významu a vlivu na obecné mínění dosáhl v té době potravinářský průmysl a také rozšiřující se podnikání ve farmacii. Pouze v souvislosti s chovatelstvím dobytka přetrvávaly z generace na generaci předávané znalosti o pozitivním působení Colostra na lidský organismus.

Jak nám pomáhá Colostrum


Climber-slide-rock-rope

Již léta zkoumají vědci nesčetné přednosti Colostra. Jeho jednotlivé složky jsou podrobně analyzovány. Ví se mnoho o růstových činitelích, imunoglobulinu, laktoferinu a spol. Přesto dodnes ještě trochu zůstává záhadou, proč Colostrum ve svém celku činí to, co činí: přetváří, harmonizuje a formuje náš imunitní systém. Činí ho provozuschopným, řídí ho, léčí, podporuje a chrání. Zvláště tehdy, jsme-li „na dně“. Například tehdy, je-li náš imunitní systém krátce před oslabením, třeba proto, že jsme v počátcích nachlazení.

Pozoruhodně působí Colostrum také v tom případě, kdy musíme podat velký výkon, výkonnostní křivka se však pohybuje dolů, namísto nahoru. Nebo také při těžkých onemocněních, jako je například rakovina.

Zkušenosti pacientů ukazují, že čím je člověk oslabenější, ochablejší a churavější, tím rychleji pociťuje působení Colostra. Proč tomu tak je? Colostrum je přírodou vytvořeno k tomu, aby zásobovalo imunitní systém všemi důležitými životními stavebními kameny, energií a obrannými informacemi. Účelem je zajistit okamžitou obrannou funkci a rychle vytvořit a sehrát vlastní léčebné síly v organismu, aniž by došlo k vedlejším účinkům. Je to vzhledem ke složitosti našeho těla nelehký úkol. Colostrum však tuto práci zvládá takříkajíc levačkou. Žádná jiná známá látka v živé přírodě nedokáže něco podobného. Ostatně ani žádný medikament. Neboť: Colostrum není možno uměle vyrobit. Pokud se farmaceutický průmysl pokoušel Colostrum získat chemickou cestou, vylámal si při všech pokusech zuby.

Často se objevuje zkazka, že prý Colostrum nemá smysl pro člověka, jelikož součinnost obsažených látek je prý zmiňována pouze u telat a nikoliv u člověka. Je to přirozeně vykonstruovaný, velmi teoretický argument a neshoduje se se seriózními vědeckými fakty. Skutečností je, že dobytčí Colostrum odpovídá lidskému z více než 99 procent, proto působí bezpochyby také u lidí.

Protože telátko je po narození ve srovnání s lidským mládětem mnohem méně připraveno na život, je v hovězím Colostru ukryto miliónkrát více imunitních informací než například v lidském Colostru. Důvodem je: Lidský novorozenec již má určitou imunitu, když přijde na svět. Díky placentě je již miminko zásobováno nejdůležitějšími obrannými látkami. U přežvýkavců je tomu jinak. Mají těsnou placentární bariéru, to znamená, že placenta dále novorozenci tak dobře nepředává imunoglobuliny. A to je důvod, proč obsahuje hovězí Colostrum úplnou sadu informací pro život ve formě obranných tělísek, vitamínů, minerálů a také imunitních a růstových faktorů. Všechny vyjmenované rysy mají jediný smysl: zachovávat život a pomáhat při růstu a uchování zdraví. Pro srovnání: Hovězí Colostrum obsahuje až čtyřicetinásobně vyšší koncentraci obranných látek než kolik je v lidské krvi!

 

Colostrum - komplex faktorů


Happy-family-relationships

Imunoglobuliny

Imunitní systém dokáže rozpoznat cizorodé zárodky (antigeny). Aby se proti nim bránil, vytváří si organismus protilátky. Tyto protilátky se také nazývají imunoglobuliny. Jsou tvořeny různými bílkovinnými sloučeninami. Tyto protilátky jsou vysoce specializované, jsou vycvičeny na zcela konkrétní vetřelce. Jsou připraveny ke dvěma aktivitám. Na jedné straně mohou vázat a likvidovat speciální proniknuvší zárodky, anebo tyto zárodky označí, takže ty pak mohou být napadeny jinými imunitními částicemi.

Přirozené růstové faktory

Dále se v Colostru nacházejí takzvané přirozené růstové faktory. Tyto růstové faktory příznivě ovlivňují výměnu látkovou. Mají vliv na imunitní systém a podněcují organismus ke zvýšené tvorbě vlastních imunoglobulinů.

Laktoferin

Laktoferin je jednou z nejvýznamnějších antivirových a antibakteriálních částic, které jsou známy. Mimo jiné zabraňuje množení bakterií. Laktoferin je železo vázající bílkovina, kterou můžeme nalézt na povrchu sliznice a v krevním séru. Brání naše tělo proti nemocem, infekcím, rakovinným nádorům a viru HIV, způsobujícímu AIDS.

Cytokiny

Cytokiny jsou rovněž bílkoviny s obsahem cukru, které mají tělesně regulační funkci. Pozoruhodné však je, jaké skupiny cytokinů jsou v Colostru obsaženy. Nejprve k interleukinu. Interleukiny slouží ke vzájemné komunikaci mezi imunitními buňkami, aby koordinovaně potíraly původce nemocí a nádorové buňky.

Vitamíny

Všichni známe pořekadlo „mysli na své vitamínové hospodářství“. Colostrum na ně myslí, a to dalekosáhle. A Colostrum ví, že vitamíny regulují látkovou výměnu bílkovin, tuků a cukrů a že je potřebuje celý organismus. Proto je jimi Colostrum plně vybaveno: vitamín A, thiamin (B1), riboflavin (B2), pyridoxin (B6), kobalamin, kyselina listová, vitamín C, cholekalciferol (D3), tokoferol (E), ubichinon (Q10).

Minerální látky a stopové prvky

Minerály jsou pro organismus stěžejními, a tedy životně důležitými látkami. Patří sem například sodík (Na) a chlór (Cl), draslík (K), vápník (Ca), hořčík (Mg) a fosfor (P). Všemi Colostrum disponuje. Obecně se za nejdůležitější stopové prvky považují: chrom (Cr), železo (Fe), fluor (F), jód (J), kobalt (Co), měd (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), křemík (Si), vanad (V), zinek (Zn), a cín (Sn). Všechny tyto látky tedy musíme přijímat v potravě, aby nevzniklo riziko projevů jejich ne¬dostatku nebo onemocnění. Colostrum skutečně velkou část těchto látek obsahuje.

Volné aminokyseliny

Aminokyseliny jsou jako bílkovinné stavební látky životně důležité pro výměnu látkovou a pro obnovu buněk. Jedna část těchto aminokyselin je pro člověka nezbytná, druhou nepotřebuje naléhavě - rád ale ocení, když ji dostane. Colostrum disponuje 26 (slovy šestadvaceti!) různými aminokyselinami, přičemž výčet sahá od alaninu přes kyselinu glutamovou až po taurin a valin.

Polypeptidy bohaté na prolin

Polypeptidy bohaté na prolin (PRP), které se v Colostru nacházejí v hojném množství a které jsou složeny z aminokyselin, jsou jako dobří duchové aktivní na nejpřednější linii pokud jde o to, aby se usměrnil příliš aktivní nebo málo aktivní imunitní systém. Jsou opravdovými tvůrci rovnováhy.

Enzymy

Enzymy hrají nosnou roli v látkové výměně všech živých organismů. Enzymy je řízena převážná část biochemických reakcí. Colostrum obsahuje jako jediný známý prostředek výživy takzvaný „enzym nesmrtelnosti“ telomerázu. Neustále vyrábí nové konce chromozomů, které DNA při rozmnožování, zvaném také replikace, ztrácí a zamezuje tak, aby se chromozomy při každém buněčném dělení zkracovaly. Lidské buňky bez aktivní telomerázy po určitém počtu replikací ztrácejí schopnost dělení. Moderní výzkum proto vychází z toho, že má telomeráza vliv na zpomalení procesu stárnutí buněk.

 

Pro koho a kdy je vhodné užití Colostra


 

Odpověď se dá shrnout do jedné věty. Colostrum je vhodné pro děti i dospělé, pro zdravé v rámci prevence nemocí, revitalizace a regenerace a pro nemocné, jako významná podpora léčby. Pro pochopení klinické aplikace Colostra je dobré si uvědomit, že nástupu takřka všech infekčních a degenerativních onemocnění, včetně rakoviny a srdečních onemocnění (příčina 74% úmrtí!!), předchází nebo jej přímo doprovází pokles funkce imunitního systému. Colostrum je schopné tuto funkci restaurovat pomocí dodání prvků pasivní imunity, tedy imnunoglobulinů a zároveň pomocí cytokinů stimulovat aktivní specifickou imunitní reakci.

Infekční onemocnění

Colostrum je vhodné užívat během běžných dětských infekčních chorob, při virových onemocněních cest dýchacích (častých v zimní sezoně), při hepatitidách (žloutenkách), virových encefalitidách atd. Hlavně u onemocnění doprovázených průjmy virové či bakteriální etiologie lze výrazně zkrátit dobu stonání užitím Colostra. Cestujete-li do cizích krajin, je vhodné přibalit kapsle s Colostrem pro prevenci a případnou léčbu „cestovatelského“ průjmu. Zvláště pacienti s podlomenou imunitou, kteří trpí chronickými průjmy (po chemoterapii a ozařování, imunosuprimovaní pacienti, dlouhodobě nemocní senioři, AIDS) by měli pravidelně užívat Colostrum. Časté užívání antibiotik je také indikací k užití Colostra.

Autoimunitní onemocnění a alergie

Bylo demonstrováno, že u onemocnění, kde hraje hlavní roli přehnaná či proti vlastním tkáním namířená aktivita imunitního systému, má užívání Colostra výrazný terapeutický efekt. Za to je zodpovědný hlavně protein bohatý na prolin PRP, který např. utlumí nadprodukci T lymfocytů. Sem patří onemocnění léčená hlavně na revmatologických pracovištích a v imunologických ambulancích (a nejen tam). Rheumathoidní artritida, Bechtěrevova nemoc, lupus erymathodes, sklerodermie, myastenie, roztroušená skleróza, různé alergie a astma, autoimunity v gastroenterologii – Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, celiakie, to jsou příklady těch frekventovanějších onemocnění. Colostrem lze přispět k zmírnění a v mnoha případech i vymizení těchto autoimunit a alergických projevů.

Kardiovaskulární onemocnění

Nově se předpokládá, že za vznik aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění je zodpovědná alterovaná (pozměněná) imunita. Například u 80% pacientů se srdečním onemocněním je s tvorbou aterosklerotických plaků v tepnách spojena přítomnost chlamydií (velmi malý typ bakterií). Nedávno bylo také publikováno, že u tohoto typu onemocnění se vyskytuje zvýšená citlivost imunitních buněk na vlastní antigeny srdce. Imunitní systém pak tyto srdečněcévní tkáně zraňuje a dochází k průniku imunitních buněk, což opět vede k formování aterosklerotického plátu. Colostrum navodí zlepšení antibakteriální imunity a odstraní autoreaktivitu proti kardiálním (srdečním) tkáním a tím se zabrání rozvoji aterosklerotických změn. Navíc GH a IGF-1 zvyšují HDL cholesterol („dobrý“). Růstové faktory Colostra navozují regeneraci srdečního svalu a tvorbu nových cév tzv. kolaterálního oběhu.

Zhoubná nádorová onemocnění

Už to, že v těle mohou nekontrolovatelně růst nádorové buňky, je známkou selhání imunitních funkcí. Také chemo a radioterapie tuto nefunkčnost dále prohlubuje. Pro zlikvidování mikrometastáz rezistentních nádorových kmenových buněk, které jsou původcem opětovného a chemoterapií již nezvládnutelného bujení (což je příčinou úmrtí pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním), je výkonný imunitní systém nutnou podmínkou! Proto užívání Colostra u těchto pacientů významně přispívá k dosažení co nejlepších terapeutických výsledků a minimalizaci průvodních nežádoucích poškození zdraví. V posledních dvaceti letech jsou cytokiny (interleukiny 1, 6, 10, interferon gama a další lymfokiny), které jsou také obsaženy v Colostru, nejvíce probádávanými substancemi v souvislosti s možnou aplikací při léčbě rakoviny. Zvláště pak u těch typů zhoubného bujení, kde se na jejich vzniku podílí virová infekce, (například nádory děložního čípku navozené infekcí lidským papilomavirem) je užívání Colostra vynikajícím postupem u sekundární prevence (opatření proti opětovnému vzplanutí onemocnění u vyléčeného pacienta).

Diabetes

Při rozvoji diabetu typu I, který je častější v dětském věku, hraje hlavní roli autoimunitní poškození buněk produkujících inzulin. Tuto autoimunitu může spustit prodělaná banální, nejčastěji virová infekce. Také se zvažuje příspěvek alergické reakce na jistý druh proteinu v kravském mléce (ne Colostru!). Colostrum může zabránit zapojení těchto mechanizmů a tím zamezí vzniku tohoto obávaného onemocnění. U diabetu typu II je hlavně snížená citlivost tkání na inzulin. V Colostru bohatě zastoupený inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF-1) zlepšuje využití glukozy a tím odstraní rezistenci tkání na inzulin a normalizuje hladinu krevního cukru (glykemii).

Hojení ran

Několik komponent Colostra stimuluje hojení ran. Tyto komponenty jsou již výše zmíněné růstové faktory, které usnadňují hojení tkání poničených při vředových chorobách, zraněních, chirurgických operacích, spáleninách a zánětlivých onemocněních. Colostrum v prášku může být aplikováno dokonce i do těchto ran, po jejich vyčištění a desinfekci. Sport a fyzicky náročná práce Vrcholoví sportovci mohou profi tovat z přítomnosti růstových faktorů v Colostru. Hlavně GH a IGF-1 jsou důležité pro růst svalové hmoty. Imunitní faktory také zajistí prevenci nežádoucích hlavně virových onemocnění během vrcholu sezony, kdy se imunitní systém oslabuje přetěžováním organismu. Rekreační sportovci, kteří trénují pro zdraví a zlepšení stavby těla, ocení snadnější nárůst svalové hmoty a redukci tuku hlavně v oblasti břicha a trupu. Toto je opět efekt GH a IGF-1 Colostra. Seznam možných indikací je podstatně delší, ale pro první seznámení s Colostrem je tento zcela jistě dostatečný.

Jak Colostrum užívat?

Je dobré užívat Colostrum v časovém odstupu od jídla s bílkovinami. Minimálně půl hodiny před jídlem nebo dvě hodiny po jídle. Velmi vhodné je užívat Colostrum na noc, nebo v noci při probuzení, nalačno.

 

Vyžádejte si podrobnější informaci o produktech. 

Bez-nazvu-8

(c) Kosmetika Blanka 2014

 

Novinky